Financieel verslaglegging

logotoorn

Fiscale status van de Stichting.

De Belastingdienst heeft de Stichting, bij beschikking van 20 september 2007, per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN 8060.58.584.

Financiƫle verslaglegging.

Ingevolge de voorwaarden van de nieuwe ANBI wetgeving verstrekken wij U de
Baten- en Lastenrekening 2021.

2023 PDF-file.

standaardform-publicatieplicht-fondsen-ib1151z2fol

disclaimer