Doelstelling

Statutaire doelstelling:

De doelstelling luidt:

a. het verlenen van financiële steun aan verenigingen en instellingen op maatschappelijk, cultureel  en kerkelijk terrein, die zich inzetten voor de medemens;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband  houden of daartoe bevorderlijk zijn.

 

logotoorn

 

Mensen met een beperking en hun mantelzorger weer zin in het leven geven, door ondersteuning van materiaal of bijdrage in vervoer en/of lesmateriaal.

 

 

disclaimer