Anbi status

  logotoorn

Stichting Van der Toorn staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Contactgegevens

Stichting Van der Toorn
Barnsteenstraat 55
2403 BX  Alphen aan den Rijn

Website:             www.stichtingvandertoorn.nl
RSIN:                    8060.58.584

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting Van der Toorn bestaat uit zes personen.

Beloningsbeleid

De bestuursleden krijgen geen beloning of andere vergoedingen voor hun werkzaamheden.

Sinds 2013 publiceert Stichting Van der Toorn de jaarverslagen op de website.

disclaimer